Αλλάζοντας την πορεία της ευρωπαϊκής και

ελληνικής οικονομίας

Είναι πλέον φανερό σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι η Ευρώπη καλείται να επιλέξει προσανατολισμό (οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά) ή σε μία κατεύθυνση ευρωπαϊκή ή με τις βασικές αδυναμίες που αποκάλυψε η οικονομική και κοινωνική κρίση, θα αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω η διαδικασία ολοκλήρωσής της και θα εθνικοποιηθεί.

 

Τα τελευταία πέντε χρόνια με τις πολιτικές λιτότητας και οπισθοδρόμησης που εφαρμόζονται στο Νότο και τις πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής στο Βορρά, έχουν οδηγήσει την Ευρώπη συνολικά σε μια πολύ αναιμική ανάπτυξη. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον πολύ καλά ότι αυτό που συντελείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία είναι ένα προοίμιο για την Ευρώπη του μέλλοντος συνολικά.

Είναι πλέον αποδεκτό από όλους, ότι τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στα κράτη-μέλη μέσω της τρόικας και προκάλεσαν ύφεση, ανεργία, παραβίαση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων κ.λπ., δεν αποτελούν, απλά, παράπλευρες απώλειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, απαιτείται η άμεση επανεκκίνηση των οικονομιών, αναστέλλοντας αμέσως τις περιοριστικές πολιτικές,  την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης  και κυρίως το επερχόμενο φάσμα του αποπληθωρισμού. Το παράδειγμα της Ελλάδος είναι τραγικό. Η αποδόμηση του παραγωγικού και τεχνολογικού υπόβαθρου της οικονομίας, οδήγησε τη χώρα πίσω στη δεκαετία του ’60. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας, λόγω της μεγάλης ανεργίας και το υψηλού χρέους (καθημερινή 18/5/2014), κατατάσσουν την χώρα στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα σε εξήντα άλλες.

Δεν μπορεί η Ευρώπη να μένει αδιάφορη μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Η όποια ισορροπία θα διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η ανάκαμψη θα είναι μακροχρόνια και επίπονη για τους λαούς της.

 

Η Ευρώπη, με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις (ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων) και αντικαθιστώντας το μοντέλο της άνισης ανάπτυξης Βορρά – Νότου και προχωρώντας σε αναδιανομή του εισοδήματος και με ένα μοντέλο ισομερούς και ισόρροπης ανάπτυξης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος.

 

Ωστόσο, για να υπάρξει μια τέτοια διέξοδος απαιτείται  άμεση αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργοδοσίας και της Διαιτησίας στα κράτη-μέλη που καταργήθηκαν ή συρρικνώθηκαν από τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης. Έτσι, η   ενίσχυση  των αρμοδιοτήτων και της επιρροής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χάραξη πολιτικής, καθώς και της ενδυνάμωσης της διαφάνειας και της δημοκρατίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα δώσει εγγυήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA AΡΘΡΑ

Ανεργία, εργασιακές σχέσεις και εισοδήματα

Οι νέοι να διεκδικήσουν τη ζωή τους

με αξιοπρέπεια και ελπίδα

Νέοι και Ευρώπη. Για ποια Ευρώπη παλεύουμε

Η μείωση των εισφορών και

το προκαλούμενο έλλειμμα

ΑΡΘΡΑ

Oικονομική κρίση και

κοινωνικό κράτος

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2013

Η μετανάστευση από και

προς την Ελλάδα

Απολογισμοί και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2010

Κοινωνική ασφάλιση

Η διαρκής κρίση και προοπτικές

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Η κοινωνική πολιτική μετά

την κρίση του κράτους πρόνοιας

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ

εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2005

Αναλογιστική μελέτη ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΙΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΝΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), 2007

Εργασία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 2001

Υγεία και οικονομία

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

εκδόσεις ΚΑΜΠΥΛΗ, 1999

ΒΙΒΛΙΑ

Επικοινωνία

E-MAIL: savvas.robolis@gmail.com

FIND US:

PHOTOGRAPHY: GEORGE TSAFOS

DESIGNED BY:

Copyright © 2016

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ

graphics